Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2019 og forslaget til statsbudsjett for 2019

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 27. november 2018

Henrik Asheim

leder og ordfører