Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Til Stortinget

Bakgrunn

Som følge av at Bård Hoksrud den 31. august 2018 ble medlem av regjeringen, må det velges et nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 10. september 2018 foreslått at det nåværende varamedlem, Sivert Bjørnstad, velges til medlem. Videre har Fremskrittspartiets stortingsgruppe i brev av 20. september 2018 foreslått at Hans Andreas Limi velges til nytt varamedlem.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Sivert Bjørnstad.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Hans Andreas Limi.

Oslo, i valgkomiteen, den 25. september 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder