Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2018, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2018

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2018

Henrik Asheim

leder og ordfører