Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper.

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. februar 2018

Dag Terje Andersen

Torgeir Knag Fylkesnes

Leder

Ordfører