Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 8. desember 2017

Erlend Wiborg

leder og ordf. for kap. 646, 2620, 2661 og 5701

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 604, 605, 614, 2655, 3605, 3614 og 5607

Arild Grande

ordf. for kap. 613, 642, 643 og 3642

Margret Hagerup

ordf. for kap. 606 og 648

Siv Henriette Jacobsen

ordf. for kap. 872, 2470, 2542, 2680, 5470 og 5704

Solfrid Lerbrekk

ordf. for kap. 611, 615, 616, 635, 3615, 3616 og 3635

Heidi Nordby Lunde

ordf. for kap. 2540, 2541 og 5705

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 634, 640, 649, 664, 666, 3634 og 3640

Kristian Tonning Riise

ordf. for kap. 601, 660, 2650 og 2651

Atle Simonsen

ordf. for kap. 612, 667, 2670 og 2686

Hadia Tajik

ordf. for kap. 600 og 621