Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 7. desember 2017

Helge Orten

leder

Solveig Sundbø Abrahamsen

ordf. for kap. 541, 542, og 1320 post 34, 35, 36 og 37, kap. 1380 og 4380

Jonny Finstad

ordf. for kap. 1314, kap 1320 post 72, kap. 4320, 4322 og 5624

Jon Gunnes

ordf. for kap. 1301, 1330 post 63 og 65

Øystein Langholm Hansen

ordf. for kap. 1313 og 4313, kap. 1330 post 76 og 77

Nils Aage Jegstad

ordf. for kap. 1330 postene 60, 61 og 64, kap. 4330

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 1320 postene 23 og 61, kap. 1323, og kap. 1330 post 75

Kirsti Leirtrø

ordf. for kap 1320 post 29 og 30

Siv Mossleth

ordf. for kap. 1320 postene 31 og 62, kap. 1362

Sverre Myrli

ordf. for kap. 1352, 1354 4352 og 4354

Arne Nævra

ordf. for kap. 1300 post 74, kap. 4360 og kap. 1320 post 63

Ivar Odnes

ordf. for kap. 1370

Ingalill Olsen

ordf. for kap. 1330 post 70, kap 1360

Morten Stordalen

ordf. for kap. 1300, 1321 og 4300

Bengt Rune Strifeldt

ordf. for kap. 1310, 1311, 4312 og 5619