Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. desember 2017

Geir Pollestad

leder og ordf. for kap. 900, 1100, 3900 og 4100

Nancy P. Anti

ordf. for kap. 917, 919 og 3917

Margunn Ebbesen

ordf. for kap. 911, 912, 3911 og 3912

Ingunn Foss

ordf. for kap. 1138, 1150 og 1151

Kjell-Børge Freiberg

ordf. for kap. 902, 903, 3902 og 3903

Torgeir Knag Fylkesnes

ordf. for kap. 915, 2421, 2426, 5325, 5326 og 5613

Morten Ørsal Johansen

ordf. for kap. 1112, 1115, 1136, 4115 og 4136

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. for kap. 924 og 930

Cecilie Myrseth

ordf. for kap. 922, 936, 940, 2429, 3936, 5329 og 5629

Tom-Christer Nilsen

ordf. for kap. 904, 935, 3904 og 3935

Steinar Reiten

ordf. for kap. 909, 910 og 3910

Nils Kristen Sandtrøen

ordf. for kap. 1139, 1142, 1148, 1149, 1161, 4142 og 4162

André N. Skjelstad

ordf. for kap. 905, 906, 1473, 3905 og 3906

Terje Aasland ordf. for kap. 950, 2460, 3950, 3961 og 5460