Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 6. desember 2017

Lene Vågslid

leder og ordf. for kap. 400, 475 og 3400

Jan Bøhler

ordf. for kap. 448, 456, 469, 3456 og 3469

Petter Eide

ordf. for kap. 430, 470, 3430 og 3470

Peter Frølich

ordf. for kap. 440 og 3440

Guro Angell Gimse

ordf. for kap. 442, 444, 460, 466, 468, 3432, 3442 og 3444

Himanshu Gulati

ordf. for kap. 61 og 453

Jenny Klinge

ordf. for kap. 445 og 446

Emilie Enger Mehl

ordf. for kap. 454 og 455

Frida Melvær

ordf. for kap. 414, 451, 452, 473, 474, 3451, 3473 og 3474

Rowena von Ohle

ordf. for kap. 410 og 3410

ria-Karine Aasen-Svensrud

ordf. for kap. 45, 432, 467, 471 og 3430