Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2

Dette dokument

  • Innst. 471 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 133 S (2016–2017)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2017

Nikolai Astrup

Karianne O. Tung

leder

ordfører