Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 – forlenging av bompengeordninga

Dette dokument

  • Innst. 470 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 134 S (2016–2017)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2017

Nikolai Astrup

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører