Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal

Dette dokument

  • Innst. 468 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 140 S (2016–2017)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2017

Nikolai Astrup

Helge Orten

leder

ordfører