Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster

Dette dokument

  • Innst. 464 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 86 S (2016–2017)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 6
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. juni 2017

Nikolai Astrup

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører