Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe om forebygging og behandling av kroniske sår

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. juni 2017

Kari Kjønaas Kjos

Bård Hoksrud

leder

ordfører