Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Trygve Slagsvold Vedum om stans i nedbygginga av Heimevernet – BERIKTIGET

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. mai 2017

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører