Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 18. april 2017

Kari Kjønaas Kjos

Ruth Grung

leder

ordfører