Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal om å gjenopprette støtteordningen for privatarkiv

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. desember 2016

Svein Harberg

Ib Thomsen

leder

ordfører