Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø, Tove Karoline Knutsen, Hege Haukeland Liadal og Stine Renate Håheim om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. desember 2016

Svein Harberg

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører