Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Dette dokument

  • Innst. 124 L (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 145 L (2015–2016)
  • Dato: 08.12.2016
  • Utgivar: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetal: 16

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 8. desember 2016

Svein Harberg

Kårstein Eidem Løvaas

leder

ordfører