Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Dette dokument

  • Innst. 105 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Dokument 3:15 (2015–2016)
  • Dato: 29.12.2016
  • Utgivar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. november 2016

Martin Kolberg

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører