Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De forente arabiske emirater

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 8. november 2016

Hans Olav Syversen

Roy Steffensen

leder

ordfører