Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. desember 2016

Ola Elvestuen

leder og ordf. for kap. 1800 og 4800

Marit Arnstad

Åsmund Aukrust

Tina Bru

ordf. for kap. 595, 1424, 1830 og 3595

ordf. for kap. 1482

ordf. for kap. 1400, 1810, 4400 og 4810

Rigmor Andersen Eide

Jan-Henrik Fredriksen

Ferhat Güven

ordf. for kap. 1429, 2440, 4429 og 5440

ordf. for kap. 1425

ordf. for kap. 1420 og 4420

Rasmus Hansson

Odd Henriksen

Per Rune Henriksen

ordf. for kap. 1410

ordf. for kap. 1820 og 4820

ordf. for kap. 1815, 1840 og 4840

Heikki Eidsvoll Holmås

Øyvind Korsberg

Anna Ljunggren

ordf. for kap. 1423, 1474 og 1481

ordf. for kap. 1422

ordf. for kap. 1471, 1472, 2490, 4471 og 5490

Torhild Aarbergsbotten

Terje Aasland

ordf. for kap. 1432, 1825 og 4825

ordf. for kap. 1811