Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2017 og forslag til statsbudsjett for 2017

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen den 28. november 2016

Hans Olav Syversen

leder og ordfører