Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2015 – lovsaker

Dette dokument

  • Innst. 4 L (2014–2015)
  • Kjeldedokument: Prop. 1 LS (2014–2015)
  • Dato: 08.12.2014
  • Utgivar: finanskomiteen
  • Sidetal: 36

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2014

Marianne Marthinsen

Siri A. Meling

fung. leder

ordfører