Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Finansdepartementet og For-nyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområde 14)

Dette dokument

  • Innst. 10 S (2010–2011)
  • Kjeldedokument: Prop. 1 S (2010–2011)
  • Dato: 26.11.2010
  • Utgivar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 16

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 26. november 2010

Anders Anundsen

leder og ordf. for kap. 44 og 3044

Ola Borten Moe

Martin Kolberg

Marit Nybakk

ordf. for kap. 41 og 3041

ordf. for kap 1, 2, 51 og 3051

ordf. for kap. 42

Hallgeir H. Langeland

ordf. for kap. 43 og 3043