Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2011

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2010–2011)
  • Dato: 11.10.2010
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 24

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 11. oktober 2010

Dag Terje Andersen

president