Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 2. mars 2010

Per Sandberg

Jan Bøhler

leder

ordfører