Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedrørende kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet (rammeområdene 1 og 6)

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 7. desember 2009

Heikki Holmås

leder og ordf. for kap. 20, 21, 24, 581 og 3024

Per-Willy Amundsen

Geir Jørgen Bekkevold

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 490 og 3490

ordf. for kap. 552, 821, 1581, 3821 og 4581

ordf. for kap. 491, 820, 822, 823 og 3822

Gjermund Hagesæter

Håkon Haugli

Trond Helleland

ordf. for kap. 582, 587 og 3587

ordf. for kap. 500, 585, 1500, 1503, 1510, 1520, 2445, 3585, 4510, 4520 og 5445

ordf. for kap. 1530, 1533, 1540, 1580, 4533 og 4540

Hilde Magnusson Lydvo

Ola Borten Moe

Ingalill Olsen

ordf. for kap. 615, 616, 3615 og 3616

ordf. for kap. 2426, 5316, 5326 og 5613

ordf. for kap. 502 og 586

Eirik Sivertsen

Åge Starheim

Michael Tetzschner

ordf. for kap. 551, 554, 1534, 1535 og 1536

ordf. for kap. 611, 612, 613, 614, 2470, 3614, 5470 og 5607

ordf. for kap. 580, 1570, 1571, 1582, 2412, 5312, 5446 og 5615