Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 2 Familie og forbruker og 3 Kultur, ved Stortingets vedtak 22. oktober 2009, jf. Innst. 27 S (2009–2010) og supplert med vedtak 10. november 2009.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. desember 2009

Gunn Karin Gjul

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300

Gina Knutson Barstad

Linda C. Hofstad Helleland

Solveig Horne

ordf. for kap. 231, 305, 322, 840, 849, 3305 og 3322

ordf. for kap. 841, 842, 2530 og 3842

ordf. for kap. 857, 858, 860, 862, 865 og 3858

Øyvind Håbrekke

Øyvind Korsberg

Gunn Olsen

ordf. for kap. 324, 326, 337, 846, 850, 852, 859, 3324, 3326 og 3859

ordf. for kap. 335 og 3334

ordf. for kap. 321, 853, 854, 855, 856, 3854, 3855 og 3856

Christina Nilsson Ramsøy

Kåre Simensen

Arild Stokkan-Grande

ordf. for kap. 315, 844 og 845

ordf. for kap. 314, 320, 866, 867, 868 og 3320

ordf. for kap. 323, 334, 843 og 3323

Olemic Thommessen

Ib Thomsen

ordf. for kap. 328, 329 og 3329

ordf. for kap. 325 og 3325