Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. (rammeområde 5)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 27. november 2009

Per Sandberg

leder

Hans Frode Kielland Asmyhr

Jan Bøhler

Akhtar Chaudhry

ordf. for kap. 410, 411, 475 og 3410

ordf. for kap. 440, 441, 442, 3440, 3441 og 3442

ordf. for kap. 432, 466, 468 og 3432

André Oktay Dahl

Sigvald Oppebøen Hansen

Stine Renate Håheim

ordf. for kap. 61, 445 og 467

ordf. for kap. 470, 471, 473, 474, 3470, 3473 og 3474

ordf. for kap. 414

Jenny Klinge

Thor Lillehovde

Tor Sigbjørn Utsogn

ordf. for kap. 413, 450, 452, 3413 og 3450

ordf. for kap. 451 og 3451

ordf. for kap. 448, 455, 472 og 3455

Tove-Lise Torve

Anders B. Werp

ordf. for kap. 430, 460 og 3430

ordf. for kap. 400, 446, 462, 3400 og 3462