Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 1 (2007-2008)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)
  • Dato: 20.11.2007
  • Utgjevar: Finanskomiteen
  • Sidetal: 177

Innhald

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2007

Reidar Sandal Marianne Aasen Agdestein
leder ordfører