Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Justiskomiteen (30)

 • Innst. 381 L (2019-2020)

  Prop. 122 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)
 • Innst. 342 S (2019-2020)

  Dokument 8:88 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen og Bjørnar Laabak om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet
 • Innst. 328 L (2019-2020)

  Prop. 66 L (2019–2020) kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
 • Innst. 301 S (2019-2020)

  Dokument 8:54 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid
 • Innst. 287 L (2019-2020)

  Prop. 111 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 276 S (2019-2020)

  Dokument 14 (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 275 L (2019-2020)

  Prop. 94 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
 • Innst. 244 L (2019-2020)

  Prop. 75 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)
 • Innst. 215 L (2019-2020)

  Prop. 137 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)
 • Innst. 214 S (2019-2020)

  Prop. 11 LS (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)
 • Innst. 213 L (2019-2020)

  Prop. 11 LS (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev)
 • Innst. 210 L (2019-2020)

  Prop. 4 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)
 • Innst. 207 L (2019-2020)

  Prop. 133 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (verdigrensene)
 • Innst. 206 S (2019-2020)

  Dokument 8:175 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt
 • Innst. 115 S (2019-2020)

  Dokument 8:97 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for hindre at flere havner i gjeldsfeller
 • Innst. 114 S (2019-2020)

  Dokument 8:105 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge
 • Innst. 109 S (2019-2020)

  Dokument 8:173 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets
 • Innst. 108 S (2019-2020)

  Dokument 8:172 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv
 • Innst. 106 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 85 L (2019-2020)

  Prop. 126 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)
 • Innst. 84 L (2019-2020)

  Prop. 3 L (2019–2020)

  Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen om Endringer i passloven (passgebyr)
 • Innst. 83 L (2019-2020)

  Prop. 132 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
 • Innst. 73 L (2019-2020)

  Prop. 105 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)
 • Innst. 71 S (2019-2020)

  Dokument 8:156 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene
 • Innst. 66 S (2019-2020)

  Dokument 8:5 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft
 • Innst. 60 S (2019-2020)

  Dokument 8:126 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann
 • Innst. 49 S (2019-2020)

  Dokument 8:141 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden
 • Innst. 27 L (2019-2020)

  Prop. 131 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Innst. 21 L (2019-2020)

  Prop. 142 L (2018–2019)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
 • Innst. 6 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)