Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 3 (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Som følge av endringer i regjeringen og at Linda C. Hofstad Helleland og Bård Hoksrud har tatt sete som medlemmer av Stortinget, er det nødvendig med endringer i de faste komiteers sammensetning.

Høyres stortingsgruppe har i brev av 29. januar 2019 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Ingunn Foss overføres fra næringskomiteen til justiskomiteen.

Linda C. Hofstad Helleland innvelges i næringskomiteen.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 29. januar 2019 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Helge André Njåstad overføres fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Hanne Dyveke Søttar overføres fra arbeids- og sosialkomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mazyar Keshvari overføres fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til utdannings- og forskningskomiteen.

Bård Hoksrud innvelges i finanskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Ingunn Foss er overført fra næringskomiteen til justiskomiteen

Linda C. Hofstad Helleland er innvalgt i næringskomiteen.

Helge André Njåstad er overført fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Hanne Dyveke Søttar er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mazyar Keshvari er overført fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til utdannings- og forskningskomiteen.

Bård Hoksrud er innvalgt i finanskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 31. januar 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder