Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Som følge av at stortingsrepresentant Ivar Odnes er avgått ved døden, og at Bengt Fasteraune har tatt sete som representant, har Senterpartiets stortingsgruppe anmodet om at Bengt Fasteraune innvelges som medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Bengt Fasteraune er innvalgt i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 18. oktober 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder