Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Lars Haltbrekken og Mona Fagerås om ny § 112 a (om at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode)

Til Stortinget
30. september 2020

Torgeir Knag Fylkesnes

Une Bastholm

Bjørnar Moxnes

Audun Lysbakken

Solfrid Lerbrekk

Lars Haltbrekken

Mona Fagerås