Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Peter Frølich og Morten Wold om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)

Til Stortinget
30. september 2020

Michael Tetzschner

Peter Frølich

Morten Wold