Grunnlovsforslag fra Petter Eide, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås og Nicholas Wilkinson om endring i § 25 (om forbud mot atomvåpen på norsk jord)

Til Stortinget
30. september 2020

Petter Eide

Solfrid Lerbrekk

Kari Elisabeth Kaski

Audun Lysbakken

Kari Andersen

Lars Haltbrekken

Mona Fagerås

Nicholas Wilkinson