Grunnlovsforslag fra Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Jette F. Christensen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Geir Sigbjørn Toskedal om endringer i §§ 25 og 26 (om forsvarsmakten og utenriksstyret)

Til Stortinget
30. september 2020

Anniken Huitfeldt

Martin Kolberg

Marianne Marthinsen

Jette F. Christensen

Trine Skei Grande

Terje Breivik

Geir Sigbjørn Toskedal