Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om endring i § 49 og ny § 75 a (om folkeforslag og folkeavstemninger)

Til Stortinget
30. september 2020

Freddy André Øvstegård

Kari Elisabeth Kaski

Torgeir Knag Fylkesnes

Solfrid Lerbrekk

Nicholas Wilkinson