Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård om endring i § 57 (om valgdistrikt)

Dette dokument

  • Grunnlovsforslag 23 (2019–2020)
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
30. september 2020

Freddy André Øvstegård