Grunnlovsforslag fra Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om endring i § 25 (om mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet)

Til Stortinget
30. september 2020

Kari Elisabeth Kaski

Audun Lysbakken

Petter Eide

Lars Haltbrekken

Arne Nævra

Karin Andersen

Nicholas Wilkinson