Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
§ 17 første punktum (på bokmål før semikolon) skal lyde:

Kongen kan gi og oppheve anordninger som angår handel, toll, næringsveier og offentlig regulering

Kongen kan gje og oppheve provisoriske lover om handel, toll, næringsvegar og offentleg regulering.

§ 49 første ledd annet punktum skal lyde:

Alternativ 1 (endring kun på bokmål):

Stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg.

Alternativ 2:

Stortingets medlemmer velges gjennom frie og hemmelige valg.

Medlemmene av Stortinget blir valde gjennom frie og hemmelege val.