Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Solfrid Lerbrekk om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Til Stortinget
19. juni 2020

Freddy André Øvstegård

Mona Fagerås

Lars Haltbrekken

Kari Elisabeth Kaski

Solfrid Lerbrekk