Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Jorunn Gleditsch Lossius, Geir Sigbjørn Toskedal, Steinar Reiten og Torill Selsvold Nyborg om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død)

Til Stortinget
19. juni 2020

Hans Fredrik Grøvan

Jorunn Gleditsch Lossius

Geir Sigbjørn Toskedal

Steinar Reiten

Torill Selsvold Nyborg