Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag til behandling på Stortinget) (Midlertidig)

Dette dokument

  • Grunnlovsforslag 1 (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Dokument 12:1 ( 2018–2019)

Merknad

Midlertidig

Til Stortinget
19. juni 2019

Bjørnar Moxnes