3. Stortingets delegasjon til Nordisk råd

3.1 Valg og konstituering

Stortinget valgte den 11. oktober 2018 følgende delegasjon til Nordisk råd:

Stortingsrepresentant Martin Kolberg

Stortingsrepresentant Ruth Grung

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen

Stortingsrepresentant Nina Sandberg

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner

Stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen

Stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad

Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad

Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant Heidi Greni

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth

Stortingsrepresentant Torhild Bransdal

I delegasjonsmøtet 5. desember 2018 ble stortingsrepresentant Michael Tetzschner og stortingsrepresentant Martin Kolberg valgt til henholdsvis leder og nestleder for 2019.

Solveig Horne (FrP) erstattet Ulf Leirstein i delegasjonen fra 15. oktober 2019.

Til medlemmer av Arbeidsutvalget ble valgt:

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner

Stortingsrepresentant Martin Kolberg

Stortingsrepresentant Ruth Grung

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant Torhild Bransdal

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth

På rådets 70. sesjon 1. november 2018 i Oslo i Norge ble fordelingen for 2019 på presidium, utvalg og komiteer som følger:

Presidiet (15 medlemmer):

Michael Tetzschner (H)

Martin Kolberg (A)

Heidi Greni (Sp)

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden (18 medlemmer):

Jorodd Asphjell (A)

Marianne Synnes Emblemsvåg (H)

Norunn Tveiten Benestad (H)

Erlend Wiborg (FrP)

Utvalget for et bærekraftig Norden (18 medlemmer):

Ketil Kjenseth (V), leder

Willfred Nordlund (Sp)

Ingalill Olsen (A)

Utvalget for velferd i Norden (18 medlemmer):

Bente Stein Mathisen (H), leder

Nina Sandberg (A)

Torhild Bransdal (KrF)

Ulf Leirstein (FrP)

Utvalget for vekst og utvikling i Norden (18 medlemmer):

Ruth Grung (A)

Stein Erik Lauvås (A)

Nils Aage Jegstad (H)

Solveig Sundbø Abrahamsen (H)

Freddy André Øvstegård (SV)

Helge André Njåstad (FrP)

Kontrollkomiteen (7 medlemmer):

Ruth Grung (A), leder

Valgkomiteen (7 medlemmer):

Jorodd Asphjell (A), leder

Norunn Tveiten Benestad (H)

Heidi Greni (Sp)

3.2 Møter i delegasjonen

Delegasjonen avholdt fem møter i rapporteringsperioden og ett møte i arbeidsutvalget. Delegasjonsmøtene ble i all hovedsak avholdt som forberedende møter til de faste møtene i Nordisk råd, hvor medlemmene har benyttet møtene aktivt til å informere hverandre om aktuelle saker i presidiet, utvalgene og kontrollkomiteen.

Nordisk samarbeidsminister, Jan Tore Sanner, deltok på møtene 4. april og 23. oktober. Samarbeidsministeren orienterte delegasjonen om aktuelle saker i Nordisk ministerråd, med vekt på arbeidet med strategisk reform og ny visjon for det nordiske samarbeidet.

Generalsekretær i Foreningen Norden, Espen Stedje, orienterte på møtet 16. januar om arrangementer under 100-årsjubileet for Foreningen Norden i 2019.

Vibeke Hammer Madsen ble utnevnt til norsk medlem av Grensehinderrådet høsten 2018. Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Madsen orienterte om sitt arbeid på delegasjonsmøtet 4. april.

Delegasjonsmøtet 19. juni ble i stor grad viet Nordisk ministerråds budsjettforslag for 2020, og hvordan delegasjonen og Nordisk råd for øvrig best arbeider med budsjettprosessen mellom Nordisk ministerråd og Nordisk råd.

Nordisk råds priser og prisutdeling var tema på delegasjonsmøtet 4. desember, hvor delegasjonen vedtok et høringsinnspill som ble oversendt Nordisk råds presidium.

Delegasjonen nominerte Michael Tetzschner til delegasjonens representant i Den nordiske investeringsbanken for perioden 1. juni 2020 – 31. mai 2022 og Norunn Tveiten Benestad til medlem i styret i Nordisk informasjonskontor i Arendal og Julie Helmersberg Brevik i sekretariatet til vara.