Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019

Til Stortinget