Midlertidig forskrift 3. april 2020 om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda

Stortinget har mottatt midlertidig forskrift av 3. april 2020 om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid- 19.