Forskrift 24. april 2020 om endring i midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Stortinget har mottatt forskrift 24. april 2020 om endring av midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 735 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Se forskriften på regjeringen.no (pdf)

En tredjedel av Stortingets medlemmer kan stanse en forskrift, eller deler av en forskrift, før den trer i kraft hvis de innen 24 timer leverer en erklæring om at de ikke støtter den.

Les meddelelsesbrevet fra statsminister Erna Solberg om forskriften fastsatt 24. april 2020

Les mer om koronaloven

Erklæringer vedrørende forskriftene

Erklæring fra Rødt

Erklæring fra Sosialistisk Venstreparti


Sist oppdatert: 25.04.2020 09:04