Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Innst. 33 S (2019-2020)

Vedtak 19

Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2019–30. november 2025 velges:

  1. Hans Frode Kielland Asmyhr, Frogner

  2. Kristin Krohn Devold, Oslo

  3. Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen

  4. Eirik Moen, Oslo

  5. Marit Nybakk, Oslo

  6. Rune J. Skjælaaen, Bergen

Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2019–30. november 2025 velges:

  1. Kjell Engebretsen, Drøbak

  2. Finn Martin Vallersnes, Haugesund

  3. Kristin Halvorsen, Oslo

  4. Siv Aida Rui, Trondheim