Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge

Dokument 8:104 S (2018-2019), Innst. 353 S (2018-2019)